Japanese National Championships - Okayama - November 2004

thanks to Shunya Seri (http://www.shunya-seri.com/


Champions

48kg Toshiyuki Igarashi
51kg Hiroto Honda
54kg Yusaku Takashita
57kg Ryo Matsuo
60kg Satoru Hosono
64kg Yoshihiro Kamegai
69kg Yoshiyuki Hirano
75kg Ryota Murata

Japanese National Champs History | National Champs Index | 2004 Results