Peace Cup Team Championships

Budapest & Kaposvar & Gyor, Hungary

February 28 - November 8, 1954

group I results only

 


Bp. Honved Kaposvari Dozsa 14:6

Honved Sportcsarnok, Budapest

1954-02-28 51kg Vass Bp. Honved Nyari Kaposvari Dozsa DQ 2
1954-02-28 54kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Vido Bp. Honved PTS
1954-02-28 57kg Tibor Horvath Kaposvari Dozsa Kornel Molnar Bp. Honved PTS
1954-02-28 60kg Lajos Feher Bp. Honved Janos Kocza Kaposvari Dozsa PTS
1954-02-28 63,5kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Molnar Kaposvari Dozsa PTS
1954-02-28 67kg Soos Bp. Honved Jeno Hergert Kaposvari Dozsa AB 2
1954-02-28 71kg Andras Dori Kaposvari Dozsa Halasz Bp. Honved AB 2
1954-02-28 75kg Bela Szakacs Bp. Honved Jozsef Pader Kaposvari Dozsa PTS
1954-02-28 81kg Istvan Raduly Bp. Honved Zsigmond Devai Kaposvari Dozsa PTS
1954-02-28 +81kg Ferenc Csillag Bp. Honved Czaja Kaposvari Dozsa DQ 2

Bp. Vasas Bp. Kinizsi 12:8

Sportcsarnok, Budapest

1954-02-28 51kg Gyula Nemeth Bp. Vasas ??? Bp. Kinizsi WO.
1954-02-28 54kg Jeno Iglodi Bp. Kinizsi ??? Bp. Vasas WO.
1954-02-28 57kg Jozsef Varga Bp. Vasas Jozsef Bitto Bp. Kinizsi PTS
1954-02-28 60kg Janos Erdei Bp. Kinizsi Jozsef Szasz Bp. Vasas PTS
1954-02-28 63,5kg Laszlo Angerman Bp. Kinizsi Ferenc Kellner Bp. Vasas DQ
1954-02-28 67kg Andor Marosi Bp. Vasas Madosfalvi Bp. Kinizsi AB 2
1954-02-28 71kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi Gyula Suveges Bp. Vasas PTS
1954-02-28 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas Gyorgy Csontos Bp. Kinizsi AB 1
1954-02-28 81kg Ferenc Szilvasi Bp. Vasas Istvan Molnar Bp. Kinizsi PTS
1954-02-28 +81kg Lorincz Bp. Vasas Jozsef Homolya Bp. Kinizsi PTS

Gyori Vasas Bp. Dozsa 11:9

Sportcsarnok, Budapest

1954-02-28 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Kalman Trimmel Gyori Vasas AB 1
1954-02-28 54kg Zoltan Balasko Gyori Vasas Istvan Fekete Bp. Dozsa DRAW
1954-02-28 57kg Osztrovszky Bp. Dozsa ??? Gyori Vasas WO.
1954-02-28 60kg Hatoss Gyori Vasas Deak Bp. Dozsa PTS
1954-02-28 63,5kg Tibor Balogh Gyori Vasas Zoltan Borsodi Bp. Dozsa PTS
1954-02-28 67kg Bela Farkas Bp. Dozsa Egle Gyori Vasas PTS
1954-02-28 71kg Szoka Gyori Vasas Pal Budai Bp. Dozsa PTS
1954-02-28 75kg Jozsef Sipocz Bp. Dozsa Budai II Gyori Vasas AB 1
1954-02-28 81kg Vegh Gyori Vasas ??? Bp. Dozsa WO.
1954-02-28 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas Attila Kovacs Bp. Dozsa PTS

Bp. Vasas Gyori Vasas 12:8

Gyor

1954-03-07 51kg Gyula Nemeth Bp. Vasas Kalman Trimmel Gyori Vasas PTS
1954-03-07 54kg Zoltan Balasko Gyori Vasas --- Bp. Vasas WO.
1954-03-07 57kg Jozsef Szasz Bp. Vasas --- Gyori Vasas WO.
1954-03-07 60kg Jozsef Varga Bp. Vasas Tibor Balogh Gyori Vasas PTS
1954-03-07 63,5kg Ferenc Kellner Bp. Vasas Hatoss Gyori Vasas AB 3
1954-03-07 67kg Andor Marosi Bp. Vasas Egle Gyori Vasas AB 2
1954-03-07 71kg Laszlo Papp Bp. Vasas --- Gyori Vasas WO.
1954-03-07 75kg Szoka Gyori Vasas Gyula Suveges Bp. Vasas PTS
1954-03-07 81kg Budai II Gyori Vasas Ferenc Szilvasi Bp. Vasas TKO 1
1954-03-07 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas Lorincz Bp. Vasas AB

Bp. Honved Bp. Kinizsi 11:9

Sportcsarnok, Budapest

1954-03-07 51kg Vass Bp. Honved ??? Bp. Kinizsi WO.
1954-03-07 54kg Kornel Molnar Bp. Honved Jeno Iglodi Bp. Kinizsi PTS
1954-03-07 57kg Jozsef Bitto Bp. Kinizsi Aradi Bp. Honved AB 2
1954-03-07 60kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Rendes Bp. Kinizsi AB 1
1954-03-07 63,5kg Janos Erdei Bp. Kinizsi Bollok Bp. Honved PTS
1954-03-07 67kg Bela Szakacs Bp. Honved Laszlo Angerman Bp. Kinizsi AB 1
1954-03-07 71kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi Halasz Bp. Honved PTS
1954-03-07 75kg Istvan Raduly Bp. Honved Madosfalvi Bp. Kinizsi AB 1
1954-03-07 81kg Istvan Molnar Bp. Kinizsi Istvan Fazekas Bp. Honved PTS
1954-03-07 +81kg Ferenc Csillag Bp. Honved Jozsef Homolya Bp. Kinizsi DRAW

Bp. Dozsa Kaposvari Dozsa 12:8

Sportcsarnok, Budapest

1954-03-07 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Nyari Kaposvari Dozsa AB 1
1954-03-07 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Szonyi Kaposvari Dozsa AB 2
1954-03-07 57kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Osztrovszky Bp. Dozsa PTS
1954-03-07 60kg Tibor Horvath Kaposvari Dozsa Zoltan Borsodi Bp. Dozsa AB 3
1954-03-07 63,5kg Bela Farkas Bp. Dozsa Janos Kocza Kaposvari Dozsa AB 3
1954-03-07 67kg Molnar Kaposvari Dozsa ??? Bp. Dozsa WO.
1954-03-07 71kg Andras Dori Kaposvari Dozsa Pal Budai Bp. Dozsa PTS
1954-03-07 75kg Matyas Plachy Bp. Dozsa Jeno Hergert Kaposvari Dozsa AB 1
1954-03-07 81kg Attila Kovacs Bp. Dozsa Jozsef Pader Kaposvari Dozsa PTS
1954-03-07 +81kg Laszlo Bene Bp. Dozsa Zsigmond Devai Kaposvari Dozsa PTS

Kaposvari Dozsa Bp. Vasas 10:10

Varosi Szinhaz, Kaposvar

1954-03-14 51kg Gyula Nemeth Bp. Vasas Nyari Kaposvari Dozsa AB 2
1954-03-14 54kg Lajos Hegedus Kaposvari Dozsa ??? Bp. Vasas WO.
1954-03-14 57kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Jozsef Szasz Bp. Vasas PTS
1954-03-14 60kg Jozsef Varga Bp. Vasas Tibor Horvath Kaposvari Dozsa DRAW
1954-03-14 63,5kg Ferenc Kellner Bp. Vasas Molnar Kaposvari Dozsa PTS
1954-03-14 67kg Andras Dori Kaposvari Dozsa Andor Marosi Bp. Vasas AB 1
1954-03-14 71kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Gyula Suveges Bp. Vasas PTS
1954-03-14 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas Jozsef Pader Kaposvari Dozsa AB 1
1954-03-14 81kg Ferenc Szilvasi Bp. Vasas Zsigmond Devai Kaposvari Dozsa PTS
1954-03-14 +81kg Jozsef Takacs Bp. Vasas Czaja Kaposvari Dozsa DRAW

Bp. Dozsa Bp. Honved 11:9

Sportcsarnok, Budapest

1954-03-14 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Vass Bp. Honved AB 1
1954-03-14 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Kornel Molnar Bp. Honved PTS
1954-03-14 57kg Zoltan Borsodi Bp. Dozsa Aradi Bp. Honved DRAW
1954-03-14 60kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Istvan Szilagyi Bp. Dozsa PTS
1954-03-14 63,5kg Bela Farkas Bp. Dozsa Bollok Bp. Honved DRAW
1954-03-14 67kg Istvan Juhasz Bp. Honved Osztrovszky Bp. Dozsa PTS
1954-03-14 71kg Pal Budai Bp. Dozsa Bela Szakacs Bp. Honved DRAW
1954-03-14 75kg Istvan Raduly Bp. Honved Jozsef Sipocz Bp. Dozsa KO 1
1954-03-14 81kg Attila Kovacs Bp. Dozsa Tantos Bp. Honved PTS
1954-03-14 +81kg Laszlo Bene Bp. Dozsa Istvan Fazekas Bp. Honved PTS

Bp. Kinizsi Gyori Vasas 13:7

Sportcsarnok, Budapest

1954-03-14 51kg Kalman Trimmel Gyori Vasas ??? Bp. Kinizsi WO.
1954-03-14 54kg Jeno Iglodi Bp. Kinizsi Zoltan Balasko Gyori Vasas DRAW
1954-03-14 57kg Rendes Bp. Kinizsi ??? Gyori Vasas WO.
1954-03-14 60kg Jozsef Bitto Bp. Kinizsi Hatoss Gyori Vasas PTS
1954-03-14 63,5kg Tibor Balogh Gyori Vasas Janos Erdei Bp. Kinizsi PTS
1954-03-14 67kg Laszlo Angerman Bp. Kinizsi Egle Gyori Vasas PTS
1954-03-14 71kg Madosfalvi Bp. Kinizsi Szoka Gyori Vasas PTS
1954-03-14 75kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi ??? Gyori Vasas WO.
1954-03-14 81kg Istvan Molnar Bp. Kinizsi Budai II Gyori Vasas PTS
1954-03-14 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas Jozsef Homolya Bp. Kinizsi PTS

Bp. Dozsa Bp. Vasas 11:9

Z. Danuvia Kulturterem, Budapest

1954-03-20 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Kalman Szasz Bp. Vasas AB 1
1954-03-20 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Gyula Nemeth Bp. Vasas PTS
1954-03-20 57kg Jozsef Varga Bp. Vasas Istvan Szilagyi Bp. Dozsa PTS
1954-03-20 60kg Bela Farkas Bp. Dozsa Jozsef Szasz Bp. Vasas PTS
1954-03-20 63,5kg Ferenc Kellner Bp. Vasas Zoltan Borsodi Bp. Dozsa TKOI 2
1954-03-20 67kg Pal Budai Bp. Dozsa Andor Marosi Bp. Vasas PTS
1954-03-20 71kg Jozsef Peto Bp. Vasas Varhegyi Bp. Dozsa PTS
1954-03-20 75kg Matyas Plachy Bp. Dozsa Gyula Suveges Bp. Vasas AB 2
1954-03-20 81kg Laszlo Papp Bp. Vasas Attila Kovacs Bp. Dozsa WO.
1954-03-20 +81kg Laszlo Bene Bp. Dozsa Ferenc Szilvasi Bp. Vasas DRAW

Kaposvari Dozsa Bp. Kinizsi 11:9

Varosi Szinhaz, Kaposvar

1954-03-21 51kg Nyari Kaposvari Dozsa Feher Bp. Kinizsi PTS
1954-03-21 54kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Jeno Iglodi Bp. Kinizsi PTS
1954-03-21 57kg Tibor Horvath Kaposvari Dozsa Jozsef Bitto Bp. Kinizsi PTS
1954-03-21 60kg Janos Erdei Bp. Kinizsi Janos Kocza Kaposvari Dozsa AB 2
1954-03-21 63,5kg Molnar Kaposvari Dozsa Laszlo Angerman Bp. Kinizsi TKO 2
1954-03-21 67kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Madosfalvi Bp. Kinizsi DRAW
1954-03-21 71kg Andras Dori Kaposvari Dozsa Gyorgy Csontos Bp. Kinizsi KO 2
1954-03-21 75kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi Jozsef Pader Kaposvari Dozsa PTS
1954-03-21 81kg Istvan Molnar Bp. Kinizsi Zsigmond Devai Kaposvari Dozsa PTS
1954-03-21 +81kg Jozsef Homolya Bp. Kinizsi Czaja Kaposvari Dozsa DQ 3

Bp. Honved Bp. Vasas 12:8

Sportcsarnok, Budapest

1954-04-24 51kg Gyula Nemeth Bp. Vasas Vass Bp. Honved TKO 2
1954-04-24 54kg Vido Bp. Honved Kalman Szasz Bp. Vasas PTS
1954-04-24 57kg Jozsef Varga Bp. Vasas --- Bp. Honved WO.
1954-04-24 60kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Jozsef Szasz Bp. Vasas PTS
1954-04-24 63,5kg Lajos Feher Bp. Honved Ferenc Kellner Bp. Vasas PTS
1954-04-24 67kg Istvan Juhasz Bp. Honved Janos Erdelyi Bp. Vasas AB 3
1954-04-24 71kg Bela Szakacs Bp. Honved Andor Marosi Bp. Vasas AB 2
1954-04-24 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas Istvan Raduly Bp. Honved AB 2
1954-04-24 81kg Ferenc Szilvasi Bp. Vasas Istvan Fazekas Bp. Honved PTS
1954-04-24 +81kg Ferenc Csillag Bp. Honved Jozsef Takacs Bp. Vasas PTS

Bp. Dozsa Bp. Kinizsi 16:4

Sportcsarnok, Budapest

1954-04-24 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Feher Bp. Kinizsi AB 2
1954-04-24 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Rendes Bp. Kinizsi TKO 3
1954-04-24 57kg Zoltan Borsodi Bp. Dozsa Jeno Iglodi Bp. Kinizsi PTS
1954-04-24 60kg Istvan Szilagyi Bp. Dozsa Jozsef Bitto Bp. Kinizsi PTS
1954-04-24 63,5kg Janos Erdei Bp. Kinizsi Osztrovszky Bp. Dozsa DQ 3
1954-04-24 67kg Bela Farkas Bp. Dozsa Janos Palla Bp. Kinizsi PTS
1954-04-24 71kg Pal Budai Bp. Dozsa Vepi Bp. Kinizsi KO 1
1954-04-24 75kg Matyas Plachy Bp. Dozsa Tauzin Bp. Kinizsi AB 1
1954-04-24 81kg Jozsef Sipocz Bp. Dozsa Istvan Molnar Bp. Kinizsi KO 1
1954-04-24 +81kg Jozsef Homolya Bp. Kinizsi Attila Kovacs Bp. Dozsa PTS

Gyori Vasas Kaposvari Dozsa 10:10

Gyor

1954-04-25 51kg Kalman Trimmel Gyori Vasas Nyari Kaposvari Dozsa PTS
1954-04-25 54kg Zoltan Balasko Gyori Vasas Lajos Hegedus Kaposvari Dozsa PTS
1954-04-25 57kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa ??? Gyori Vasas WO.
1954-04-25 60kg Tibor Horvath Kaposvari Dozsa Hatoss Gyori Vasas PTS
1954-04-25 63,5kg Tibor Balogh Gyori Vasas Molnar Kaposvari Dozsa AB 3
1954-04-25 67kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Egle Gyori Vasas PTS
1954-04-25 71kg Andras Dori Kaposvari Dozsa Szoka Gyori Vasas PTS
1954-04-25 75kg Jozsef Pader Kaposvari Dozsa Budai II Gyori Vasas PTS
1954-04-25 81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas Zsigmond Devai Kaposvari Dozsa AB 1
1954-04-25 +81kg Pal Gorgosilitz Gyori Vasas Czaja Kaposvari Dozsa PTS

Bp. Honved Gyori Vasas 14:6

Gyor

match cancelled

Bp. Vasas Gyori Vasas 15:5

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-08 51kg Gyula Nemeth Bp. Vasas Kalman Trimmel Gyori Vasas DRAW
1954-10-08 54kg Jozsef Nagy Bp. Vasas Zoltan Balasko Gyori Vasas PTS
1954-10-08 57kg Jozsef Szasz Bp. Vasas ??? Gyori Vasas WO.
1954-10-08 60kg Jozsef Varga Bp. Vasas Janos Varga Gyori Vasas AB
1954-10-08 63,5kg Tibor Balogh Gyori Vasas Jozsef Peto Bp. Vasas PTS
1954-10-08 67kg Ferenc Kellner Bp. Vasas Hatoss Gyori Vasas AB
1954-10-08 71kg Karoly Pavlis Bp. Vasas Egle Gyori Vasas AB
1954-10-08 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas Sulyok Gyori Vasas AB
1954-10-08 81kg Ferenc Szilvasi Bp. Vasas ??? Gyori Vasas WO.
1954-10-08 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas Jozsef Takacs Bp. Vasas AB

 Bp. Honved Bp. Kinizsi 13:7

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-08 51kg Kornel Molnar Bp. Honved Rendes Bp. Kinizsi TKO 3
1954-10-08 54kg Jeno Iglodi Bp. Kinizsi Vido Bp. Honved AB
1954-10-08 57kg Jozsef Bitto Bp. Kinizsi Aradi Bp. Honved TKO 3
1954-10-08 60kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Janos Erdei Bp. Kinizsi PTS
1954-10-08 63,5kg Lajos Feher Bp. Honved Laszlo Angerman Bp. Kinizsi AB
1954-10-08 67kg Bela Szakacs Bp. Honved Polyak Bp. Kinizsi AB
1954-10-08 71kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi Bollok Bp. Honved PTS
1954-10-08 75kg Istvan Raduly Bp. Honved Janos Palla Bp. Kinizsi AB
1954-10-08 81kg Istvan Fazekas Bp. Honved Istvan Molnar Bp. Kinizsi

2:2

1954-10-08 +81kg Ferenc Csillag Bp. Honved Jozsef Homolya Bp. Kinizsi DQ 3

Bp. Dozsa Kaposvari Dozsa 13:7

Kaposvar

1954-10-10 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Nyari Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-10 54kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Istvan Fekete Bp. Dozsa PTS
1954-10-10 57kg Istvan Szilagyi Bp. Dozsa Gardos Kaposvari Dozsa DRAW
1954-10-10 60kg Bela Farkas Bp. Dozsa Tibor Horvath Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-10 63,5kg Pal Budai Bp. Dozsa Jakab Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-10 67kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Osztrovszky Bp. Dozsa PTS
1954-10-10 71kg Andras Dori Kaposvari Dozsa ??? Bp. Dozsa WO.
1954-10-10 75kg Jozsef Sipocz Bp. Dozsa Jozsef Pader Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-10 81kg Matyas Plachy Bp. Dozsa Javor Kaposvari Dozsa AB 1
1954-10-10 +81kg Laszlo Bene Bp. Dozsa Murvai Kaposvari Dozsa WO.

Bp. Vasas Kaposvari Dozsa 15:5

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-16 51kg Gyula Nemeth Bp. Vasas Nyari Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-16 54kg Jozsef Nagy Bp. Vasas Lajos Hegedus Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-16 57kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Jozsef Szasz Bp. Vasas PTS
1954-10-16 60kg Jozsef Varga Bp. Vasas Tibor Horvath Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-16 63,5kg Ferenc Kellner Bp. Vasas Jakab Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-16 67kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Jozsef Peto Bp. Vasas PTS
1954-10-16 71kg Karoly Pavlis Bp. Vasas Andras Dori Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-16 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas ??? Kaposvari Dozsa WO.
1954-10-16 81kg Ferenc Szilvasi Bp. Vasas Javor Kaposvari Dozsa AB 1
1954-10-16 +81kg Jozsef Takacs Bp. Vasas Jozsef Pader Kaposvari Dozsa DRAW

Bp. Dozsa Bp. Honved 13:7

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-16 51kg Kornel Molnar Bp. Honved Jozsef Karpati Bp. Dozsa PTS
1954-10-16 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Vido Bp. Honved AB 1
1954-10-16 57kg Osztrovszky Bp. Dozsa Aradi Bp. Honved PTS
1954-10-16 60kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Istvan Szilagyi Bp. Dozsa TKO 3
1954-10-16 63,5kg Bela Farkas Bp. Dozsa Lajos Feher Bp. Honved PTS
1954-10-16 67kg Pal Budai Bp. Dozsa Bela Szakacs Bp. Honved

2:2

1954-10-16 71kg Jozsef Sipocz Bp. Dozsa Papai Bp. Honved AB 2
1954-10-16 75kg Istvan Raduly Bp. Honved --- Bp. Dozsa WO.
1954-10-16 81kg Matyas Plachy Bp. Dozsa Tantos Bp. Honved PTS
1954-10-16 +81kg Laszlo Bene Bp. Dozsa Istvan Fazekas Bp. Honved PTS

Bp. Kinizsi Gyori Vasas 14:6

Gyor

1954-10-17 51kg Bela Kele Bp. Kinizsi Kalman Trimmel Gyori Vasas PTS
1954-10-17 54kg Zoltan Balasko Gyori Vasas Jeno Iglodi Bp. Kinizsi PTS
1954-10-17 57kg Jozsef Bitto Bp. Kinizsi Kocsis Gyori Vasas TKO 2
1954-10-17 60kg Janos Erdei Bp. Kinizsi ??? Gyori Vasas WO.
1954-10-17 63,5kg Tibor Balogh Gyori Vasas Polyak Bp. Kinizsi AB 2
1954-10-17 67kg Laszlo Angerman Bp. Kinizsi Nemes Gyori Vasas PTS
1954-10-17 71kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi Bogi Gyori Vasas TKO 2
1954-10-17 75kg Janos Palla Bp. Kinizsi Budai II Gyori Vasas PTS
1954-10-17 81kg Istvan Molnar Bp. Kinizsi Bolcskei Gyori Vasas AB 2
1954-10-17 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas Jozsef Homolya Bp. Kinizsi AB 3

Bp. Honved Gyori Vasas 12:8

Honved Sportcsarnok, Budapest

1954-10-24 51kg Kornel Molnar Bp. Honved Orban Gyori Vasas PTS
1954-10-24 54kg Zoltan Balasko Gyori Vasas ??? Bp. Honved WO.
1954-10-24 57kg Kalman Trimmel Gyori Vasas Vido Bp. Honved PTS
1954-10-24 60kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Szabo II Gyori Vasas AB 1
1954-10-24 63,5kg Tibor Balogh Gyori Vasas Bela Szakacs Bp. Honved PTS
1954-10-24 67kg Bollok Bp. Honved Koranyi Gyori Vasas AB 1
1954-10-24 71kg Papai Bp. Honved Bolcskei Gyori Vasas DQ
1954-10-24 75kg Istvan Raduly Bp. Honved ??? Gyori Vasas WO.
1954-10-24 81kg Tantos Bp. Honved Budai II Gyori Vasas DQ 2
1954-10-24 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas Istvan Fazekas Bp. Honved AB 1

Bp. Kinizsi Kaposvari Dozsa 12:8

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-25 51kg Bela Kele Bp. Kinizsi Nyari Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-25 54kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Rendes Bp. Kinizsi TKO 3
1954-10-25 57kg Jeno Iglodi Bp. Kinizsi Tibor Horvath Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-25 60kg Gardos Kaposvari Dozsa Jozsef Bitto Bp. Kinizsi PTS
1954-10-25 63,5kg Janos Erdei Bp. Kinizsi Jakab Kaposvari Dozsa DQ 3
1954-10-25 67kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Laszlo Angerman Bp. Kinizsi PTS
1954-10-25 71kg Andras Dori Kaposvari Dozsa Janos Palla Bp. Kinizsi PTS
1954-10-25 75kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi Jozsef Pader Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-25 81kg Istvan Molnar Bp. Kinizsi Zsigmond Devai Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-25 +81kg Jozsef Homolya Bp. Kinizsi Murvai Kaposvari Dozsa KO 1

Bp. Dozsa Bp. Vasas 11:9

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-25 51kg Jozsef Nagy Bp. Vasas Jozsef Karpati Bp. Dozsa PTS
1954-10-25 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Gyula Nemeth Bp. Vasas PTS
1954-10-25 57kg Osztrovszky Bp. Dozsa Jozsef Varga Bp. Vasas DRAW
1954-10-25 60kg Ferenc Kellner Bp. Vasas Istvan Szilagyi Bp. Dozsa PTS
1954-10-25 63,5kg Bela Farkas Bp. Dozsa Jozsef Szasz Bp. Vasas PTS
1954-10-25 67kg Pal Budai Bp. Dozsa Jozsef Peto Bp. Vasas PTS
1954-10-25 71kg Jozsef Sipocz Bp. Dozsa Karoly Pavlis Bp. Vasas PTS
1954-10-25 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas Matyas Plachy Bp. Dozsa WO.
1954-10-25 81kg Princz Bp. Dozsa Gyula Suveges Bp. Vasas PTS
1954-10-25 +81kg Ferenc Szilvasi Bp. Vasas Laszlo Bene Bp. Dozsa PTS

Bp. Dozsa Bp. Kinizsi 14:6

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-30 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Bela Kele Bp. Kinizsi PTS
1954-10-30 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Jeno Iglodi Bp. Kinizsi PTS
1954-10-30 57kg Osztrovszky Bp. Dozsa Jozsef Bitto Bp. Kinizsi PTS
1954-10-30 60kg Janos Erdei Bp. Kinizsi Istvan Szilagyi Bp. Dozsa PTS
1954-10-30 63,5kg Bela Farkas Bp. Dozsa Polyak Bp. Kinizsi AB 3
1954-10-30 67kg Pal Budai Bp. Dozsa Laszlo Angerman Bp. Kinizsi PTS
1954-10-30 71kg Janos Palla Bp. Kinizsi Waluch Bp. Dozsa PTS
1954-10-30 75kg Jozsef Sipocz Bp. Dozsa Ferenc Hollos Bp. Kinizsi PTS
1954-10-30 81kg Matyas Plachy Bp. Dozsa Istvan Molnar Bp. Kinizsi AB 2
1954-10-30 +81kg Jozsef Homolya Bp. Kinizsi Princz Bp. Dozsa PTS

Bp. Vasas Bp. Honved 12:8

Sportcsarnok, Budapest

1954-10-30 51kg Jozsef Nagy Bp. Vasas Kornel Molnar Bp. Honved

4:0

1954-10-30 54kg Gyula Nemeth Bp. Vasas Vido Bp. Honved PTS
1954-10-30 57kg Jozsef Szasz Bp. Vasas Aradi Bp. Honved DQ 2
1954-10-30 60kg Lajos Feher Bp. Honved Jozsef Peto Bp. Vasas PTS
1954-10-30 63,5kg Ferenc Kellner Bp. Vasas Bollok Bp. Honved PTS
1954-10-30 67kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Janos Erdelyi Bp. Vasas PTS
1954-10-30 71kg Bela Szakacs Bp. Honved Karoly Pavlis Bp. Vasas TKO 1
1954-10-30 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas Istvan Raduly Bp. Honved AB 1
1954-10-30 81kg Ferenc Szilvasi Bp. Vasas Tantos Bp. Honved PTS
1954-10-30 +81kg Istvan Fazekas Bp. Honved Jozsef Takacs Bp. Vasas TKOI 1

Kaposvari Dozsa Gyori Vasas 11:9

Kaposvar

1954-10-31 51kg Kalman Trimmel Gyori Vasas Nyari Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-31 54kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Zoltan Balasko Gyori Vasas TKOI 3
1954-10-31 57kg Tibor Horvath Kaposvari Dozsa Stehenitz Gyori Vasas AB 3
1954-10-31 60kg Gardos Kaposvari Dozsa Czuczi Gyori Vasas DRAW
1954-10-31 63,5kg Nemes Gyori Vasas Molnar Kaposvari Dozsa PTS
1954-10-31 67kg Tibor Balogh Gyori Vasas Jakab Kaposvari Dozsa TKO 2
1954-10-31 71kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Bolcskei Gyori Vasas AB 3
1954-10-31 75kg Andras Dori Kaposvari Dozsa ??? Gyori Vasas WO.
1954-10-31 81kg Jozsef Pader Kaposvari Dozsa ??? Gyori Vasas WO.
1954-10-31 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas ??? Kaposvari Dozsa WO.

Bp. Dozsa Gyori Vasas 15:5

SZOT Kulturhaz, Gyor

1954-11-07 51kg Jozsef Karpati Bp. Dozsa Kalman Trimmel Gyori Vasas WO.
1954-11-07 54kg Istvan Fekete Bp. Dozsa Zoltan Balasko Gyori Vasas DQ 3
1954-11-07 57kg Osztrovszky Bp. Dozsa Kocsis Gyori Vasas AB 1
1954-11-07 60kg Istvan Szilagyi Bp. Dozsa Janos Varga Gyori Vasas 2:2
1954-11-07 63,5kg Tibor Balogh Gyori Vasas Bela Farkas Bp. Dozsa 3:1
1954-11-07 67kg Pal Budai Bp. Dozsa Czuczi Gyori Vasas AB 2
1954-11-07 71kg Jozsef Sipocz Bp. Dozsa Bolcskei Gyori Vasas AB 1
1954-11-07 75kg Matyas Plachy Bp. Dozsa ??? Gyori Vasas WO.
1954-11-07 81kg Princz Bp. Dozsa Budai II Gyori Vasas TKO 1
1954-11-07 +81kg Laszlo Szabo Gyori Vasas ??? Bp. Dozsa WO.

Bp. Kinizsi Bp. Vasas 11:9

Sportcsarnok, Budapest

1954-11-08 51kg Bela Kele Bp. Kinizsi Kalman Szasz Bp. Vasas

2:2

1954-11-08 54kg Jozsef Nagy Bp. Vasas Feher Bp. Kinizsi TKO 2
1954-11-08 57kg Jozsef Szasz Bp. Vasas Jeno Iglodi Bp. Kinizsi

3:1

1954-11-08 60kg Janos Erdei Bp. Kinizsi Jozsef Peto Bp. Vasas PTS
1954-11-08 63,5kg Polyak Bp. Kinizsi Ivan? Racz Bp. Vasas TKOI 3
1954-11-08 67kg Janos Erdelyi Bp. Vasas Zsigmond Balazs Bp. Kinizsi DQ
1954-11-08 71kg Ferenc Hollos Bp. Kinizsi Gyula Suveges Bp. Vasas AB 3
1954-11-08 75kg Laszlo Papp Bp. Vasas Janos Palla Bp. Kinizsi AB 1
1954-11-08 81kg Istvan Molnar Bp. Kinizsi Ferenc Szilvasi Bp. Vasas WO.
1954-11-08 +81kg Jozsef Homolya Bp. Kinizsi Jozsef Takacs Bp. Vasas WO.

Bp. Honved Kaposvari Dozsa 12:8

Kaposvar

1954-11-08 51kg Kornel Molnar Bp. Honved Nyari Kaposvari Dozsa PTS
1954-11-08 54kg Lajos Hegedus Kaposvari Dozsa Vido Bp. Honved PTS
1954-11-08 57kg Laszlo Wagner Kaposvari Dozsa Szilard Bp. Honved KO 2
1954-11-08 60kg Istvan Kisfalvi Bp. Honved Gardos Kaposvari Dozsa PTS
1954-11-08 63,5kg Istvan Juhasz Bp. Honved Tibor Horvath Kaposvari Dozsa AB 1
1954-11-08 67kg Andras Dori Kaposvari Dozsa Bela Szakacs Bp. Honved DRAW
1954-11-08 71kg Jeno Hergert Kaposvari Dozsa Papai Bp. Honved PTS
1954-11-08 75kg Istvan Raduly Bp. Honved ??? Kaposvari Dozsa WO.
1954-11-08 81kg Istvan Fazekas Bp. Honved Zsigmond Devai Kaposvari Dozsa PTS
1954-11-08 +81kg Tantos Bp. Honved Jozsef Pader Kaposvari Dozsa DRAW

Final Ranking

x

Team

Match

Win

Draw

Loss

All points

Points

1

Bp. Dozsa

10

9

-

1

125:75

18

2

Bp. Honved

10

7

-

3

112:88

14

3

Bp. Vasas

10

5

1

4

111:89

11

4

Bp. Kinizsi

10

4

-

6

93:107

8

5

Kaposvari Dozsa

10

2

2

6

84:116

6

6

Gyori Vasas

10

1

1

8

75:125

3

 

 

 


thanks to Janos Erdei


Hungarian National Champs History | National Champs Index | 1954 Results