17.Hungarian National Championships - Budapest - 1940

thanks to Eduard Hemar


Champions:

50,8kg Sandor Podany B. Vasutas
53,5kg Miksa Bondi B. Vasutas
57,2kg Frigyes Kubinyi FTC
61,2kg Jeno Nemeth MPSE.
66,7kg Imre Mandi FTC
72,6kg Rezso Jakits BSZKRT
79,4kg Bela Bittera BTK
+79,4kg Ferenc Nagy B. Vasutas

Hungarian National Champs History | National Champs Index | 1940 Results