16.Hungarian National Championships - Budapest - March 1939

thanks to Eduard Hemar


Champions:

50,8kg Lajos Zseni Lapterjesztok
53,5kg Miksa Bondi B. Vasutas
57,2kg Dezso Frigyes BSZKRT
61,2kg Imre Mandi FTC
66,7kg Gusztav Bene B. Vasutas
72,6kg Bela Baron Lapterjesztok
79,4kg Lajos Szigeti FTC
+79,4kg Ferenc Nagy B. Vasutas

Hungarian National Champs History | National Champs Index | 1939 Results