14.Hungarian National Championships - Budapest - 1937

thanks to Eduard Hemar


Champions:

50,8kg Imre Szanto FTC
53,5kg Miksa Bondi B. Vasutas
57,2kg Gyula Szabo BTK
61,2kg Imre Harangi MAV
66,7kg Imre Mandi FTC
72,6kg Lajos Szigeti FTC
79,4kg Laszlo Szolnoki BSZKRT
+79,4kg Ferenc Nagy B. Vasutas

Hungarian National Champs History | National Champs Index | 1937 Results