Bulgarian National Championships

Sofia

September 1990


Finals

48kg Ivailo Marinov Daniel Petrov 5:0
51kg Krasimir Cholakov Ivan Talev 5:0
54kg Martin Krastev Alexander Hristov 5:0
57kg Nedelcho Dichev Angel Vatev 5:0
60kg Milen Vlakhov Simeon Sashev WO.
63,5kg Emil Kostov Todor Todorov 4:1
67kg Metodi Galabov Viktor Skrinski  5:0
71kg Angel Stoyanov Blagoy Sokolov RSC 1
75kg Rosen Ibishev Trayanov AB 1
81kg Kalin Stoyanov Alen Kozhukharov 5:0
91kg Nikolay Lapkov Zlatko Vasilev 5:0
+91kg Petar Stoymenov T.Tsvetkov AB 1

source: "BoxSport" no 26 - September 26, 1990 p.21


Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 1990 Results