31.Bulgarian National Championships - Varna - March 24-28 1976


Finals: 

48kg Beyhan Fuchedzhiev Georgi Georgiev PTS
51kg Georgi Kostadinov Y.Panchev KO 3
54kg Chacho Andreykovski Krasimir Sevilev RSC 3
57kg Asen Rashidov Rumen Peshev PTS
60kg Stefan Vakhanov Valentin Yordanov RSC 2
63,5kg Vladimir Kolev Nikos Janis PTS
67kg Plamen Yankov Viktor Tushev PTS
71kg Ilya Iliev Zhelyu Georgiev DQ 2
75kg Ilya Angelov Bozhidar Ivanov PTS
81kg Georgi Stoymenov Ivan Emilov KO 1
+81kg Atanas Suvandzhiev D.Dimitrov AB 2

Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 1976 Results