28.Bulgarian National Championships

Velodrome, Sliven

August?, 1973


Finals

48kg Zlatko Georgiev Yulian Braynov 3:2
51kg Ilya Ganushev Krasimir Sevilev PTS
54kg Chacho Andreykovski Tomo Lutovenski PTS
57kg Dragomir Dekov Rumen Peshev 3:2
60kg Gancho Petrov Stefan Nikos PTS
63,5kg Viktor Tushev Ognian Neshev PTS
67kg Vladimir Kolev Krum Balbuzanov TKO 2
71kg Vladimir Ivanov Petr Zaprianov PTS
75kg Todor Velev Grigor Grigorov PTS
81kg Nikolay Gavadimov Georgi Stoymenov PTS
+81kg Atanas Suvandzhiev Veselin Zagorov PTS

source: 

"Boxring" no 18/1973 (page 16)


Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 1973 Results