Bulgarian National Championships - October 1965


Champions:

51kg Nikolay Savov
54kg Mikhailo Mitsev
57kg Gigov
60kg Stoyan Pilichev
63,5kg Petar Stoychev
67kg Shishman Mitsev
71kg Ivan Atanasov
75kg Burmov
81kg Alexander Nikolov
+81kg Kiril Pandov

Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 1965 Results