Bulgarian National Championships - Sofia - October (?) 1960


Champions:

51kg

Kostadin Georgiev

54kg

Mikhailo Mitsev

57kg

Ivan Traykov

60kg

Stoyan Pilichev

63,5kg

Alexander Mitsev

67kg

Shishman Mitsev

71kg

G Manolov

75kg

Vasil Paparizov

81kg

Petar Stankov Spasov

+81kg

B Atanasov


Bulgarian National Champs History | National Champs Index | 1960 Results