Belarusian National Championships

Minsk

April 14-18, 1993


Winners

48kg Oleg Zhukovskiy
51kg Vladimir Shvets
54kg Zakhid Mekhtiev
57kg Dmitriy Patyukov
60kg Vadim Mezga
63,5kg Sergey Bykovskiy
67kg Alexandr Zaytsev
71kg Andrey Afonin
75kg Vladimir Volkov
81kg Sergey Krupenich
91kg Oleg Dubyago
+91kg Alexandr Gusakov

thanks to Vladimir Nigmatullin, source: "Gong" nr 3/1993 (page 46)


Belarusian National Champs History | National Champs Index | 1993 Results