Azer National Championships - Baku - February 16-20 2007

based on www.mincom.gov.az


Champions: 

Weight Name Club
48kg Muhammed Ahmedov Gemryukchu
51kg Elshad Guliyev Neftchi
54kg Namig Huseynov Rabitachi
57kg Babek Rustamov Rabitachi
60kg Romal Amanov Gemryukchu
64kg Emil Maharramov Rabitachi
69kg Rakhib Beylarov Rabitachi
75kg Elnur Gadirov Rabitachi
81kg Anar Mirzoyev Rabitachi
91kg Azer Mamadov Rabitachi
+91kg Ilgar Mamadov Rabitachi

Azer Champs history | 2007 Results