Duals Moscow - Leningrad 18:4

Moscow, Soviet Union

December 25, 1976

thanks to Sergey Shkrebets

48kg R.Shamsutdinov Moscow Babayants Leningrad
51kg Vladimir Erokhin Moscow Alexander Korneyev Leningrad
54kg Viktor Shelekhov Leningrad A.Dvizov Moscow
57kg Boris Zariktuyev Moscow Viktor Kalashnikov Leningrad
60kg Anatoli Volkov Moscow Viktor Glazyrin Leningrad
63,5kg Alexander Kurochkin Moscow Kozlov Leningrad
67kg E.Bazin Moscow Novitskiy Leningrad
71kg V.Kondrashov Moscow Bannov Leningrad
75kg Ruben Engibaryan Leningrad Kireyev Moscow
81kg Nikolay Sazonov Moscow Shchetinin Leningrad
+81kg S.Egorov Moscow Alexander Leonov Leningrad

Duals Index | 1976 Results