5.World Cup

Pionir Hall, Belgrade, Yugoslavia

October 26-31, 1987


Quarterfinals

1987-10-26 48kg Nshan Munchyan URS Dragan Zivadinovic YUG 5:0
1987-10-26 48kg Juan Torres Odelin CUB Ruben Poma PER 5:0
1987-10-27 51kg Lika Abedin YUG Janos Varadi HUN 4:1
1987-10-26 54kg Rene Breitbarth GDR Taua Brown SAM 5:0
1987-10-26 54kg Ljubisa Simic YUG Alexander Hristov BUL 4:1
1987-10-26 54kg Manuel Martinez CUB Heo Yong-Mo KOR 5:0
1987-10-27 57kg Arnaldo Mesa CUB Darren Hiles AUS 5:0
1987-10-27 57kg Dragan Konovalov YUG Park Hyung-Ok KOR 5:0
1987-10-27 57kg John Wanjau KEN Laszlo Szoke HUN 3:2
1987-10-26 60kg Emil Chuprenski BUL Ernest Artango AUS 5:0
1987-10-26 60kg Orzubek Nazarov URS Vukasin Dobrasinovic YUG 3:2
1987-10-26 60kg Julio Gonzalez CUB Victor Melendez PER RSCH 2
1987-10-26 63,5kg Mirko Puzovic YUG David Kamau KEN 4:1
1987-10-26 63,5kg Candelario Duvergel CUB Borislav Abadzhiev BUL 5:0
1987-10-26 63,5kg Vyacheslav Yanovskiy URS Carlos Rivas PER RSCH 2
1987-10-26 63,5kg Ki-Taek Kim KOR Apelu Ioane NZL 5:0
1987-10-27 67kg Juan Carlos Lemus CUB Taioalo Ioane NZL KO 2
1987-10-27 67kg Robert Wangila KEN Agim Ljatifi YUG KO 1
1987-10-27 67kg Siegfried Mehnert GDR Kyung-Sup Song KOR 5:0
1987-10-26 71kg Fatmir Makoli YUG Si-Hun Park KOR 5:0
1987-10-26 71kg Enrico Richter GDR Danny Sherry CAN 5:0
1987-10-27 75kg Henry Maske GDR Carlos Grados PER 5:0
1987-10-27 75kg Angel Espinosa CUB Patrick Lihanda UGA 5:0
1987-10-27 75kg Nusret Redzepi YUG Avetone Likou SAM RSC 3
1987-10-27 81kg Pablo Romero CUB Min Byung-Yong KOR 5:0
1987-10-27 81kg Yuriy Vaulin URS Raeli Raeli NZL RSC 2
1987-10-27 91kg Felix Savon CUB Fred Kaddu KEN 5:0
1987-10-27 91kg Ramzan Sebiyev URS Baik Hyun-Man KOR RSC 1
1987-10-26 +91kg Ulli Kaden GDR Lennox Lewis CAN 3:2

Semifinals

1987-10-28 48kg Krasimir Cholakov BUL Maurice Maina KEN RSC 2
1987-10-28 48kg Nshan Munchyan URS Juan Torres Odelin CUB 3:2
1987-10-29 51kg Kim Kwang-Sun KOR Adalberto Regalado CUB 5:0
1987-10-29 51kg Andreas Tews GDR Lika Abedin YUG 5:0
1987-10-28 54kg Rene Breitbarth GDR Stephen Mwema KEN 3:2
1987-10-28 54kg Manuel Martinez CUB Ljubisa Simic YUG 3:2
1987-10-29 57kg Arnaldo Mesa CUB Mikhail Kazaryan URS 3:2
1987-10-29 57kg Dragan Konovalov YUG John Wanjau KEN 4:1
1987-10-28 60kg Emil Chuprenski BUL Patrick Waweru KEN 3:2
1987-10-28 60kg Julio Gonzalez CUB Orzubek Nazarov URS 5:0
1987-10-29 63,5kg Mirko Puzovic YUG Candelario Duvergel CUB DQ 1
1987-10-29 63,5kg Vyacheslav Yanovskiy URS Ki-Taek Kim KOR 4:1
1987-10-28 67kg Juan Carlos Lemus CUB Mujo Bajrovic YUG KO 2
1987-10-28 67kg Siegfried Mehnert GDR Robert Wangila KEN 5:0
1987-10-29 71kg Viktor Egorov URS Mohamed Orungi KEN 3:2
1987-10-29 71kg Enrico Richter GDR Fatmir Makoli YUG AB 2
1987-10-28 75kg Henry Maske GDR Gee Kuen Kwak KOR 5:0
1987-10-28 75kg Angel Espinosa CUB Nusret Redzepi YUG KO 2
1987-10-29 81kg Damir Skaro YUG Rene Ryl GDR 5:0
1987-10-29 81kg Yuriy Vaulin URS Pablo Romero CUB 5:0
1987-10-28 91kg Arnold Vanderlyde HOL Jimmy Peau NZL 5:0
1987-10-28 91kg Felix Savon CUB Ramzan Sebiyev URS 5:0
1987-10-29 +91kg Vyacheslav Yakovlev URS Chris Odera KEN 5:0
1987-10-29 +91kg Ulli Kaden GDR Azis Salihu YUG KO 2

Finals

1987-10-31 48kg Krasimir Cholakov BUL Nshan Munchyan URS 4:1
1987-10-31 51kg Kim Kwang-Sun KOR Andreas Tews GDR 3:2
1987-10-31 54kg Manuel Martinez CUB Rene Breitbarth GDR 3:2
1987-10-31 57kg Arnaldo Mesa CUB Dragan Konovalov YUG 4:1
1987-10-31 60kg Julio Gonzalez CUB Emil Chuprenski BUL 4:1
1987-10-31 63,5kg Vyacheslav Yanovskiy URS Mirko Puzovic YUG 4:1
1987-10-31 67kg Siegfried Mehnert GDR Juan Carlos Lemus CUB 5:0
1987-10-31 71kg Enrico Richter GDR Viktor Egorov URS 4:1
1987-10-31 75kg Angel Espinosa CUB Henry Maske GDR 5:0
1987-10-31 81kg Yuriy Vaulin URS Damir Skaro YUG 3:2
1987-10-31 91kg Felix Savon CUB Arnold Vanderlyde HOL 4:1
1987-10-31 +91kg Ulli Kaden GDR Vyacheslav Yakovlev URS 4:1

World Cup History | 1987 Results