3.South Asian Federation Games - Calcutta, India - November 1987

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Manoj Pingale

IND

2.

Pushkardhoj Shahi

NEP

3.

M.D. Rezauddin

BGL

T.D.N.S. Kumar

SRI

51 kg

1.

Sahuraj Birajdor

IND

2.

Rambahadur Giri

NEP

3.

Saadat Qazi

BGL

E.A.P. Soysa

SRI

54 kg

1.

D. Dhanisanjayan

IND

2.

P.L.J. Ratnesuriya

SRI

3.

S.Monaj Bahadur

NEP

Dorjicheiki

BHU

57 kg

1.

Arshad Hussain

PAK

2.

Dukpa Tenzie

BHU

3.

John Williams

IND

K.Jagatah Prasanna

SRI

60 kg

1.

Dal Bahadur Ranamagar

NEP

2.

Mohamed Abdul Hakim

BGL

3.

D.P. Bhatt

IND

Tenzing Domang

BHU

63,5 kg

1.

Seera Jayaram

IND

2.

Mohamed Ismail Hussain

BGL

3.

Daroji Rinzin

BHU

P.R. Ubeywickarama

SRI

67 kg

1.

Devi Chand

IND

2.

Mohamed Sardar Kanchin

BGL

3.

B.K. Shambhu

NEP

Raj Gohdan

BHU

71 kg

1.

Gopal Dewang

IND

2.

Chitra Bahadur Gurung

NEP

3.

Syed Abrar Hussain Shah

PAK

Tshering Dhandup

BHU

75 kg

1.

Syed Hussain Shah

PAK

2.

Manjit Pal Singh

IND

3.

Mondal Ibrahim

BGL

Lal Bahadur

NEP

81 kg

1.

Ashok Kumar

IND

2.

Kausar Abbas

PAK

3.

Shushillpokharel

NEP

Musharaf Hussain

BGL

91 kg

1.

Mukhtar Singh

IND

2.

Jahangir Hussain

BGL

3.

Kumar Thapa

NEP

   

+91 kg

1.

Jaipal Singh

IND

2.

Bijaya Dauja

NEP

3.

Ali Syed Anayat

BGL

   

South Asian Games History | 1987 Results