10.Asian Games - Seoul, South Korea - September 20 - October 5 1986

thanks to Eduard Hemar


Finals

48kg Oh Kwang Soo KOR Supap Boonrod THA RSC 2
51kg Kwang Sun Kim KOR Sahu Birajdor IND KO
54kg Sung Kil Moon KOR Sophan Surarikal THA 5:0
57kg Park Hyung Ok KOR Adrianus Taroreh INA 5:0
60kg Kwon Hyun Kyu KOR Leopoldo Cantancio PHI 5:0
63,5kg Kim Ki Taek KOR Siri Jairam IND 5:0
67kg Dong Kil Kim KOR Sumray Mangsout THA WO.
71kg Hae Jung Lee KOR Chiharu Ogiwara JPN RSC 3
75kg Joon Sup Shin KOR Narong Inphrom THA 5:0
81kg Min Byung Yong KOR Syed Hussein Shah PAK RSC 1
91kg Yoo Hyun Kim KOR Dajlit Singh IND RSC 1
+91kg Hyun Man Baik KOR Jaipal Singh IND RSC 1

Medallists

Weight

Place

Name

Country

48 kg

1.

Oh Kwang Soo

KOR

2.

Supap Boonrod

THA

3.

Saeed Shabbot Mary

IRQ

Mamoru Kuroiwa

JPN

51 kg

1.

Kwang Sun Kim

KOR

2.

Sahu Birajdor

IND

3.

Kwanchai Samrangit

THA

Muhammad Latif

PAK

54 kg

1.

Sung Kil Moon

KOR

2.

Sophan Surarikal

THA

3.

Crisologo Flores

PHI

G.D.Kamble

IND

57 kg

1.

Park Hyung Ok

KOR

2.

Adrianus Taroreh

INA

3.

Todhiyasu Kiyosawa

JPN

John Williams

IND

60 kg

1.

Kwon Hyun Kyu

KOR

2.

Leopoldo Cantancio

PHI

3.

Wangchai Pongsri

THA

Dal Bahadur Ranamagar

NEP

63,5 kg

1.

Kim Ki Taek

KOR

2.

Siri Jairam

IND

3.

Man Bahadur Shrestha

NEP

Y.Takahashi

JPN

67 kg

1.

Dong Kil Kim

KOR

2.

Sumray Mangsout

THA

3.

Kunihiro Miura

JPN

Gopal Dewang

IND

71 kg

1.

Hae Jung Lee

KOR

2.

Chiharu Ogiwara

JPN

3.

Ernesto Coronel

PHI

Syed Abrar Hussain Shah

PAK

75 kg

1.

Joon Sup Shin

KOR

2.

Narong Inphrom

THA

3.

Sushi Pokhrel

NEP

Manjit Pal Singh

IND

81 kg

1.

Min Byung Yong

KOR

2.

Syed Hussein Shah

PAK

3.

Dhan Bhadur Gurung

IND

Musharaf Hussain

BGL

91 kg

1.

Yoo Hyun Kim

KOR

2.

Dajlit Singh

IND

3.

Montaser Shuaib

KUW

Kausar Abbas

PAK

+91 kg

1.

Baik Hyun Man

KOR

2.

Jaipal Singh

IND

3.

Mohammad Yousuf

PAK

Kumar Thapa

NEP

 

Asian Games History | 1986 Results